Kontakt:

mail: info (at) animosity.pl lub kontakt przez forum klubowe.


Skład Kapituły:

Warboss Jakub "August" Augusty
Warboss Grzegorz "Lindal" Laskowski
Warboss Daniel "Simson" Wysocki


Osoby pełniące funkcję w klubie. Podlegające bezpośrednio pod Kapitułę:

1. Big Boss (Flames of War) - Piotr "Zamli" Miakoto


Statut:

1. Do szczecińskiego stowarzyszenia może należeć każdy gracz systemów bitewnych bez względu na wiek, pochodzenie, płeć itd.
2. Stowarzyszeniu przewodzi kapituła składająca się z trzech osób.
3. Kapituła podejmuje ostateczne decyzje w sprawach związanych ze stowarzyszeniem.
4. Członka kapituły można odwołać na wniosek trzech czwartych graczy, przy czym trzeba przedstawić we wniosku nowego kandydata - konstruktywne wotum nieufności.
5. Każdy ze stowarzyszonych graczy może przedstawić wniosek/plan/pomysł, który następnie będzie poddany głosowaniu wewnątrz kapituły. Bez względu na odpowiedź kapituła musi uzasadnić swój wybór.
6. Kadencja kapituły trwać będzie 1 rok i kończyć będzie się walnym spotkaniem tuż po DMP. Wówczas kapituła będzie rozliczana z całego roku sprawowania swego urzędu.
7. Wybory nowej kapituły będą przeprowadzane na walnym spotkaniu po każdym DMP. Każdy członek Animosity będzie miał czynne i bierne prawo wyborcze.
8. By zostać członkiem Animosity nie można przynależeć do innego klubu. Z wyjątkiem specjalnych zasług na rzecz Szczecińskiego WFB oraz samego klubu Animosity Szczecin, w tym wypadku kapituła ma prawo przyznania tytułu "Honorowego Członka Animosity".
9. Klub Animosity Szczecin występuje pod szyldem sklepu Warlord.
10. Zamiast składek klubowych wprowadzone zostały inicjatywy klubowe (polegające na dobrowolności). Pieniądze w tym zakresie będą zbierane przez sprzedawców Warlord.
11. Wybór składów na Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP) należy do zadania Kapituły klubowej.
12. Gracz stowarzyszony ma obowiązek:
 • Godnie reprezentować stowarzyszenie i miasto Szczecin.
 • Pomagać w organizacji turniejów/lig/pokazów gier bitewnych.
 • Brać udział w turniejach szczecińskich oraz starać się
  grać poza Szczecinem.
 • Działać na rzecz klubu pod każdą postacią, zwłaszcza promocyjną.
 • Pomagać innym graczom wewnątrz stowarzyszenia.
 • Wziąć udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski
  (dot. osób grających w WFB)


 • 13. Gracz może zostać usunięty ze stowarzyszenia za niegodne zachowanie, działania szkodzące grupie lub całkowity brak szacunku do ustalonych powyżej zasad. O usunięciu gracza decyduje kapituła, przy czym musi zadecydować o tym jednomyślnie.  Członek Honorowy Animosity Szczecin - Należy przez to osobę, która w wyniku swojego zachowania, działań i postawy przyczyniła się do rozwoju klubu lub w sposób aktywny angażowała się w rozwój systemów bitewnych na terenie Szczecina.

  §1. Wyżej wymieniony tytuł może zostać nadany przez właściwą ze względu na czas urzędowania Kapitułę Klubu Animosity Szczecin w drodze jednomyślnej decyzji.

  §2. Osoba odznaczona tytułem Honorowego Członka Animosity Szczecin osiąga prawa do korzystania z dóbr materialnych klubu na takiej samej zasadzie jak normalni członkowie klubu. Jest wpisana do oficjalnego spisu graczy jako osoba zaprzyjaźniona z klubem oraz nabywa uprawnienia do wszelkich zniżek (turnieje, zakupy), które należą się osobą z racji przynależności do Animosity Szczecin.

  §3. W przypadku turniejów/imprez/pokazów lokalnych, międzymiastowych oraz międzynarodowych osoba odznaczona może reprezentować klub Animosity Szczecin.

  §4. Jeżeli osoba odznaczona występuje w turniejach/imprezach/pokazach lokalnych, międzymiastowych oraz międzynarodowych pod szyldem Animosity Szczecin wówczas każda nagroda/odznaczenia/wyróżnienie jest zapisywana na poczet osiągnięć Animosity Szczecin.

  §5. Odznaczenie nadawane jest dożywotnio i obowiązuje z chwilą jego oficjalnego nadania.

  §6. W przypadku nagannego zachowania lub działanie na szkodę klubu Animosity Szczecin oraz systemów bitewnych w Szczecinie Kapituła Klubu może odebrać odznaczenie w drodze jednomyślnej decyzji.